Återta kidsens uppkopplade fritid!

Nu smygstartas DigiLek – Sveriges enda prosumentbyrå som tar fajten om barn och ungas rättigheter som medskapare av deras uppkopplade fritid.

Vi är en ideell rörelse som växer i takt med att eldsjälar från alla samhällssektorer ansluter sig till oss.
Passionerad privatperson? Offentlig verksamhet? Privat företag? Idéburen organisation?
Alla som vill gå i bräschen för en hållbar och medskapande utveckling är digilekare i våra ögon.

Bild: “Nobody likes me” av IHeart

DigiLek@

DigiLek@ är plattformen där vi driver vårt opinionsarbete och ger kidsen en röst i det offentliga rummet. I samarbete med utvalda partners ska vi hacka och lyfta fram hållbara initiativ som har möjlighet att påverka den rådande marknadslogiken för barn & ungas fritidsbaserade, digitala prosumtion. 

Kom och medskapa på våra events, workshops, träffar m.m. Vi hoppas på de mest oväntade möten.

Nästa evenemang

DigiLek@TCL

Tech for Good? – Live från MIT (Del II)
11 oktober, kl. 15:30 – 18:00
Tema: Business

Yngre barns internetanvändning ökar mest

0 %
av mellanstadieungdomarna har en smart mobil.
Använder internet dagligen
2-3 år 49%
4-5 år 54%
6-7 år 67%
8–9 år 77%
10–11 år 89%

Föräldrainsyn och oro

0 %
av föräldrarna till barn 0–8 anser att det finns skadligt innehåll i tv, film, datorspel/tv-spel eller på internet.

Föräldrar som känner sig mycket väl insatta i sina barns liv på nätet (5 på en skala 1-5) 

11-13 år
10%
14-16 år
9%

Producera – och inte bara konsumera

0 %
av barn & unga (11-19 år) har någon gång skapat egna filmer och lagt upp på Youtube
Barn & unga som instämmer helt med att de vet hur man skapar och laddar upp innehåll på internet* (5 på en skala 1-5)
Mellanstadiet (11-13 år) 62%
Högstadiet (14-16 år) 64%
Gymnasium (17–19 år) 50%

*”Det kan finnas anledning att fundera på vad ungdomarna själva lägger i begreppet ”skapa och ladda upp innehåll på internet”. Att använda tjänster som Instagram, WhatsApp och Snapchat har låga trösklar, men att skapa filmer för Youtube eller skriva en egen blogg kräver mer”. Citat ur Svenskarna och internet 2017.

Källa: IIS och Statens medieråd.
Läs rapporterna: “Svenskarna & Internet 2017 av IIS” och “Ungar & medier 2017 av Statens medieråd

Följ oss i Sociala medier

Facebook

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.

Instagram

3 veckor sedan
 • 6
 • 0
1 månad sedan
 • 13
 • 0
3 månader sedan
 • 10
 • 2
4 månader sedan
 • 16
 • 0
4 månader sedan
 • 14
 • 0
4 månader sedan
 • 10
 • 2
Scroll to top