Om oss

Nu smygstartas DigiLek – Sveriges enda prosumentbyrå som tar fajten om barn och ungas rättigheter som medskapare av deras uppkopplade fritid.
Vi är en ideell rörelse som växer i takt med att eldsjälar från alla samhällssektorer ansluter sig till oss. Passionerad privatperson? Offentlig verksamhet? Privat företag? Idéburen organisation?
Alla som vill gå i bräschen för en hållbar och medskapande utveckling är digilekare i våra ögon.

Med vår paroll att ”Återta kidsens uppkopplade fritid!” vill vi förena samhällsbyggande aktörer i kampen om att möjliggöra barn & unga som hållbara producenter framför passiva konsumenter. Med andra ord hållbara prosumenter som med konsumentmakt kan påverka sitt digitala medielandskap i både sin produktion och konsumtion.

Varför?

För första gången någonsin växer de svenska kidsen helt och hållet upp i en uppkopplad barn- och ungdom. Enligt svensk forskning kliver dagens åttaåringar rakt in i vuxenvärldens överväldigande konsumtionssamhälle då de traditionella leksakerna överges för internetvärldens gigantiska ”tonårsbubbla”. 

Barn och unga utgör den svagaste konsumentgruppen i de nya fritidsvärldarna. Där den s.k. digitala underklassens barn & unga riskerar ett ännu större utanförskap. Samtidigt som dagens uppkopplade fritidsintressen bland barn & unga är framtidens IT-hopp.

Hur?

Ytterst handlar DigiLeks upprop om ett medborgaransvar för barn och ungas välmående och livskvalitet i deras uppkopplade barn- och ungdom. Vår huvudfokus är att verka för en hållbar produktion och konsumtion enligt de globala målen och Agenda 2030 med Barnkonventionen som värdegrund. Det gör vi genom att låta dem att samskapa DigiLeks kommande mediehus tillsammans med barnhjältar från alla samhällssektorer som vill gå i bräschen för hållbara, uppkopplade fritidsvärldar. En social rörelse där DigiLek ska vara den självklara portalen för barn & unga samt deras föräldrar såväl som en one-stop-shop för den offentliga, privata och idéburna sektorn.

Vill du vara med?

Engagera dig och ditt nätverk genom DigiLek@ eller kontakta oss för ett möte om nya initiativ!