Hitta hit

Besöksadress:
Goto10, Hammarby Kaj 10D.

Postadress:
DigiLek c/o IIS,
Box 92073, 120 07 Stockholm

DigiLek ❤ Goto10

DigiLek är co-worker på Goto10. En hub för internetrelaterade kunskapsutbyten och innovation. Och Stockholmsregionens enda kostnadsfria start- och mötesplats för alla som vill utveckla sin internetidé!

Våra event på Goto10 sker, om inte annat har meddelats, i Gradängen bredvid SWAJ Krubb & Kafé.

Om du vill besöka vårt kontor sker det efter överenskommelse.

Goto10 är initierat av IIS (Internetstiftelsen i Sverige). För mer info om vad de gör för att stärka Sveriges internetutveckling kan du se i detta klipp eller gå in på www.iis.se